Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Przeciwpożarowa
Usługi Przeciwpożarowe

Ochroną przeciwpożarową zajmujemy się kilku lat, dlatego świadczone przez nas usługi ppoż poparte są nie tylko dobrą znajomością przepisów przeciwpożarowych, ale także niezbędnym doświadczeniem. Poszczególne zlecenia wykonywane są przez inżynierów bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Wykonujemy w pełni profesjonalną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki niej dowiesz się m.in. jakie wymagania musi spełniać budynek, jak zachować się w przypadku pożaru, jak bezpiecznie wykonać prace niebezpieczne pod względem pożarowym i dużo więcej. Wystarczy zlecić opracowanie instrukcji naszej firmie.

Szkolenie Przeciwpożarowe

Organizujemy szkolenia przeciwpożarowe zarówno w standardowej formie jak i przez internet. Dzięki szkoleniom poznasz sposoby zachowania się w przypadku powstania pożaru, które mogą uchronić Ciebie i Twoich bliskich od tragedii. Pamiętaj, że szkolenia przeciwpożarowe są wymagane przez przepisy.

Graficzny Plan Ewakuacji

Przygotowujemy plany ewakuacji ludzi i mienia z budynku. Wszystkie plany wykonane są przejrzystej i estetycznej formie oraz dostępne praktycznie w każdym rozmiarze. Gratis dodajemy wersje elektroniczną co zmniejszy koszty w przypadku potrzeby wykonania kolejnych egzemplarzy.

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Oferujemy stały nadzór inspektora ppoż w zakładach pracy. Zadbamy o wszystkie sprawy związane z ochroną przeciwpożarową. Na koniec miesiąca wystawiamy fakturę, którą można wrzucić w koszty. O profesjonalne wykonanie zadań zadbają specjaliści ds. bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Prawidłowa instrukcja...

Kontakt

Dane teleadresowe:

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wykonywana w oparciu o przepisy przeciwpożarowe, dokumentację techniczną oraz wizję lokalną w budynku. Instrukcja ppoż jest opracowywania na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

Wykonana przez nas instrukcja składa się z:

  • Części opisowej, która zawiera wszystkie wymagane przepisami elementy. Zazwyczaj jest to ok 60-80 stron.
  • Części graficznej, która zawiera m.in. zaznaczone kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne, rozmieszczenie gaśnic i urządzeń ppoż, występowanie substancji niebezpiecznych, planu usytuowania obiektu/ów na działce.
  • Załączników takich jak np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia przeciwpożarowego, zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz protokół zabezpieczenia, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wg wymagań.

Przykład spisu treści instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja Przeciwpożarowa - część graficzna Instrukcja Przeciwpożarowa - część graficzna
Instrukcja Przeciwpożarowa - część graficzna Instrukcja Przeciwpożarowa - część graficzna
Instrukcja Przeciwpożarowa - część graficzna Instrukcja Przeciwpożarowa - część graficzna

Opracowana przez nas instrukcja ppoż stanowi indywidualną analizę zagrożenia pożarowego dla danego budynku oraz zawiera podstawy organizacji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, zasady zachowania się podczas pożaru, organizację ewakuacji, sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Wykonana instrukcja podpisana jest przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Należy pamiętać również o aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która powinna odbywać się co najmniej raz na 2 lata. Więcej można przeczytać na stronie: Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?.

Na życzenie dołączamy wersję elektroniczną instrukcji.

Jeśli mają Państwo wątpliwości czy w Państwa budynku wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, jak często należy ją aktualizować, zapraszamy do zakładki Faq. Można tam znaleźć odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań.

Fire Safety
tel: 506 412 807
email: biuro@firex.pl
www: www.firesafety.pl


Zapraszamy do kontaktu w godzinach:
Pon.- Pt. 8.00 - 18.00


Wykorzystane na stronie znaki towarowe, nazwy marek, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich producentów.